Som standarddörrar räknar vi lackerade slag- och skjutdörrar som inte är brandklassade eller försedda med klämfri bakkant.

Dörrtypen används invändigt mellan utrymmen som inte utgör brandcellsgräns och utvändig i exempelvis entréer.
Utvändiga dörrar kan levereras med eller utan bruten köldbrygga.

Dörrarna kräver ett ringa underhåll och har lång livslängd.

KontakterReferenserProdukterForetagetStart