Utifrån vårt profilsystem kan ett flertal olika produktvarianter erhållas. Det slutgiltiga utseendet begränsas i stort sett av den egna fantasin och de funktions- och säkerhetsmässiga krav som måste uppfyllas.

Det innebär att Du som kund har mycket stor möjlighet att påverka utförandet, såväl avseende egenskaper som design.

Profilsystemet möjliggör en smidig design med estetisk tilltalande övergång mellan glas och metallstomme. Såväl brandklassade som oklassade produkter kan erhållas antingen i vårt eget, eller i Forsters profilsystem. Produkterna kan levereras lackerade eller beklädda med rostfritt, koppar eller mässing. Beklädda partier grundmålas alltid med rostskyddande grundfärg innan de bekläs. Sedan 1983 har vi även kunnat erbjuda dörrar med klämfri bakkant, vilka är att rekommendera för montering i t ex skolor, daghem, sjukhus och servicehus.

Brandavskiljande dörr- och fönsterpartier finns i brandklasserna E 30, E 60, Ei 30 och
Ei 60 vilket täcker de flesta behov. Brandklassade partier kan även erhållas i beklätt utförande och med klämfri bakkant.

Utöver dörrar och fönsterpartier tillhandahåller vi även andra närbesläktade produkter.

KontakterReferenserProdukterForetagetStart